Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Umowy z agencjami zatrudnienia
Pozycja grupowania:
Realizowane
Jednostka
miary
Realizowane w końcu okresu sprawozdawczego