Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy programów specjalnych poszukujący pracy
Pozycja grupowania:
Profile pomocy
Pozycja grupowania:
Rozpoczęte i zakończone
Pozycja grupowania:
Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy z ustalonym profilem pomocy
Jednostka
miary
Profil 2Rozpoczętekobiety
Profil 2Rozpoczętedo 30 roku życia
Profil 2Rozpoczętew tym do 25 roku życia
Profil 2Rozpoczętepowyżej 50 roku życia
Profil 2Rozpoczętedługotrwale bezrobotni
Profil 2Rozpoczętekorzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
Profil 2Rozpoczęteposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Profil 2Rozpoczęteposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
Profil 2Rozpoczęteniepełnosprawni
Profil 2Zakończonekobiety
Profil 2Zakończonedo 30 roku życia
Profil 2Zakończonew tym do 25 roku życia
Profil 2Zakończonepowyżej 50 roku życia
Profil 2Zakończonedługotrwale bezrobotni
Profil 2Zakończonekorzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
Profil 2Zakończoneposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Profil 2Zakończoneposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
Profil 2Zakończoneniepełnosprawni
Profil 3Rozpoczętekobiety
Profil 3Rozpoczętedo 30 roku życia
Profil 3Rozpoczętew tym do 25 roku życia
Profil 3Rozpoczętepowyżej 50 roku życia
Profil 3Rozpoczętedługotrwale bezrobotni
Profil 3Rozpoczętekorzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
Profil 3Rozpoczęteposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Profil 3Rozpoczęteposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
Profil 3Rozpoczęteniepełnosprawni
Profil 3Zakończonekobiety
Profil 3Zakończonedo 30 roku życia
Profil 3Zakończonew tym do 25 roku życia
Profil 3Zakończonepowyżej 50 roku życia
Profil 3Zakończonedługotrwale bezrobotni
Profil 3Zakończonekorzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
Profil 3Zakończoneposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Profil 3Zakończoneposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
Profil 3Zakończoneniepełnosprawni