Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy programów specjalnych poszukujący pracy
Pozycja grupowania:
Profile pomocy
Pozycja grupowania:
Podjęcia pracy w trakcie lub do 3 m-cy po zakończeniu programu i wykonywanie jej co najmniej 30 dni
Pozycja grupowania:
Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy z ustalonym profilem pomocy
Jednostka
miary
Profil 2podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dnikobiety
Profil 2podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dnido 30 roku życia
Profil 2podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dniw tym do 25 roku życia
Profil 2podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dnipowyżej 50 roku życia
Profil 2podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dnidługotrwale bezrobotni
Profil 2podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dnikorzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
Profil 2podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dniposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Profil 2podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dniposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
Profil 2podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dniniepełnosprawni
Profil 3podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dnikobiety
Profil 3podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dnido 30 roku życia
Profil 3podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dniw tym do 25 roku życia
Profil 3podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dnipowyżej 50 roku życia
Profil 3podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dnidługotrwale bezrobotni
Profil 3podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dnikorzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
Profil 3podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dniposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Profil 3podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dniposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
Profil 3podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dniniepełnosprawni