Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy programów regionalnych
Pozycja grupowania:
Podjęcia pracy w trakcie lub do 3 m-cy po zakończeniu programu i wykonywanie jej co najmniej 30 dni
Jednostka
miary
podjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dni