Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Program Aktywizacja i Integracja
Pozycja grupowania:
Uruchomione i zakończone
Jednostka
miary
Uruchomione
Zakończone