Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy zleceń dzialań aktywizacyjnych
Pozycja grupowania:
Długotrwale bezrobotni
Jednostka
miary
długotrwale bezrobotne