Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zasoby węgla kamiennego do końca okresu obowiązywania koncesji
Pozycja grupowania:
Kategoria poznania
Pozycja grupowania:
Klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Jednostka
miary
Kategoria poznania - A+BZasoby bilansowe
Kategoria poznania - A+BZasoby bilansowe - pozafilarowe
Kategoria poznania - A+BZasoby bilansowe - filarowe
Kategoria poznania - A+BZasoby pozabilansowe
Kategoria poznania - A+BZasoby przemysłowe
Kategoria poznania - A+BZasoby przemysłowe - pozafilarowe
Kategoria poznania - A+BZasoby przemysłowe - filarowe
Kategoria poznania - C1Zasoby bilansowe
Kategoria poznania - C1Zasoby bilansowe - pozafilarowe
Kategoria poznania - C1Zasoby bilansowe - filarowe
Kategoria poznania - C1Zasoby pozabilansowe
Kategoria poznania - C1Zasoby przemysłowe
Kategoria poznania - C1Zasoby przemysłowe - pozafilarowe
Kategoria poznania - C1Zasoby przemysłowe - filarowe
Kategoria poznania - C2Zasoby bilansowe
Kategoria poznania - C2Zasoby bilansowe - pozafilarowe
Kategoria poznania - C2Zasoby bilansowe - filarowe
Kategoria poznania - C2Zasoby pozabilansowe
Kategoria poznania - C2Zasoby przemysłowe
Kategoria poznania - C2Zasoby przemysłowe - pozafilarowe
Kategoria poznania - C2Zasoby przemysłowe - filarowe
Kategoria poznania - DZasoby bilansowe
Kategoria poznania - DZasoby bilansowe - pozafilarowe
Kategoria poznania - DZasoby bilansowe - filarowe
Kategoria poznania - DZasoby pozabilansowe
Kategoria poznania - DZasoby przemysłowe
Kategoria poznania - DZasoby przemysłowe - pozafilarowe
Kategoria poznania - DZasoby przemysłowe - filarowe
Kategoria poznaniaZasoby bilansowe
Kategoria poznaniaZasoby bilansowe - pozafilarowe
Kategoria poznaniaZasoby bilansowe - filarowe
Kategoria poznaniaZasoby pozabilansowe
Kategoria poznaniaZasoby przemysłowe
Kategoria poznaniaZasoby przemysłowe - pozafilarowe
Kategoria poznaniaZasoby przemysłowe - filarowe