Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zasoby węgla kamiennego w całosci złoża
Pozycja grupowania:
Podstawowa klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Jednostka
miary
Zasoby bilansowe
Zasoby pozabilansowe
Zasoby przemysłowe
Zasoby nieprzemysłowe