Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość środków trwałych, w tym budynków, budowli i lokali
Pozycja grupowania:
wartość środków trwałych
Jednostka
miary
Ogółem
w tym na budynki, budowle i lokale