Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość nakładów inwestycyjnych na nowe obiekty majątkowe lub na ulepszenie istniejących obiektów, w tym na budynki, budowle i lokale


Brak rozwinięcia wymiarów