Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego
Pozycja grupowania:
województwo
Pozycja grupowania:
płeć (m, k)
Jednostka
miary
WojewództwaMężczyźni
WojewództwaKobiety