Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby pobierające stypendia naukowe
Pozycja grupowania:
rodzaje stypendiów naukowych
Jednostka
miary
tylko stypendium doktoranckie
jednocześnie stypendium doktoranckie i z dotacji projakościowej
tylko stypendium z dotacji projakościowej
stypendium doktorskie