Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sposób zapewnienia opieki
Pozycja grupowania:
Sposób zapewnienia opieki
Jednostka
miary
liczba uczniów ogółem
niepełnosprawni
numer prawa wykonywania zawodu
godziny pracy pielęgniarek
numer dyplomu higienistki
godziny pracy higienistek