Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Współpraca w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi
Pozycja grupowania:
Pielęgniarki/psycholodzy
Jednostka
miary
pielęgniarki
psycholodzy