Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel techniczny z wyższym wykształceniem
Pozycja grupowania:
Personel techniczny z wyższym wykształceniem
Pozycja grupowania:
Pracujący w zawodach medycznych
Jednostka
miary
OgółemOgółem
Ogółemzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
Ogółemzatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
Ogółemdla których jednostka sprawozdawcza jeste głównym miejscem pracy
fizycy medyczniOgółem
fizycy medycznizatrudnieni na podstawie stosunku pracy
fizycy medycznizatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
fizycy medycznidla których jednostka sprawozdawcza jeste głównym miejscem pracy
inżynierowi medyczniOgółem
inżynierowi medycznizatrudnieni na podstawie stosunku pracy
inżynierowi medycznizatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
inżynierowi medycznidla których jednostka sprawozdawcza jeste głównym miejscem pracy