Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dietetycy
Pozycja grupowania:
Dietetycy z wykształceniem
Pozycja grupowania:
Pracujący w zawodach medycznych
Jednostka
miary
z wykształceniem wyższymOgółem
z wykształceniem wyższymzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
z wykształceniem wyższymzatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
z wykształceniem wyższymdla których jednostka sprawozdawcza jeste głównym miejscem pracy
technik technologii żywieniaOgółem
technik technologii żywieniazatrudnieni na podstawie stosunku pracy
technik technologii żywieniazatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
technik technologii żywieniadla których jednostka sprawozdawcza jeste głównym miejscem pracy
magister na kierunku dietetyka, technologia żywienia, żywienie człowiekaOgółem
magister na kierunku dietetyka, technologia żywienia, żywienie człowiekazatrudnieni na podstawie stosunku pracy
magister na kierunku dietetyka, technologia żywienia, żywienie człowiekazatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
magister na kierunku dietetyka, technologia żywienia, żywienie człowiekadla których jednostka sprawozdawcza jeste głównym miejscem pracy