Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Technicy masażyści
Pozycja grupowania:
Technicy msażyści
Pozycja grupowania:
Pracujący w zawodach medycznych
Jednostka
miary
Technicy masażyściOgółem
Technicy masażyścizatrudnieni na podstawie stosunku pracy
Technicy masażyścizatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
Technicy masażyścidla których jednostka sprawozdawcza jeste głównym miejscem pracy
NiewidomiOgółem
Niewidomizatrudnieni na podstawie stosunku pracy
Niewidomizatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
Niewidomidla których jednostka sprawozdawcza jeste głównym miejscem pracy