Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opiekunowie pracujący w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, dla których jest to główne miejsce pracy
Pozycja grupowania:
Personel placówki
Jednostka
miary
Ogółem
Pielęgniarki
Położne
Nauczyciele
Opiekunki dziecięce
Pozostali opiekunowie