Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność pracowni diagnostycznych radioterapii
Pozycja grupowania:
Działalność pracowni diagnostycznych radioterapia
Pozycja grupowania:
Działalność pracowni diagnostycznych liczba urządzeń i badań
Jednostka
miary
Akcelerator /przyśpieszacz/ liniowyLiczba urządzeń
Akcelerator /przyśpieszacz/ liniowyliczba badań
Aparat do brachyterapii /bezpośredniej/Liczba urządzeń
Aparat do brachyterapii /bezpośredniej/liczba badań