Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność pracowni diagnostycznych badań czynnosciowych
Pozycja grupowania:
Działalność pracowni diagnostycznych badań czynnościowych
Pozycja grupowania:
Działalność pracowni diagnostycznych liczba urządzeń i badań
Jednostka
miary
EchokardiografLiczba urządzeń
Echokardiografliczba badań
ElektroencefalografLiczba urządzeń
Elektroencefalografliczba badań
ElektromiografLiczba urządzeń
Elektromiografliczba badań