Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opiekunowie pracujący w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
Pozycja grupowania:
Personel placówki
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
OgółemOgółem
OgółemKobiety
PielęgniarkiOgółem
PielęgniarkiKobiety
PołożneOgółem
PołożneKobiety
NauczycieleOgółem
NauczycieleKobiety
Opiekunki dziecięceOgółem
Opiekunki dziecięceKobiety
Pozostali opiekunowieOgółem
Pozostali opiekunowieKobiety