Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Magister farmacji
Pozycja grupowania:
Magister farmacji
Pozycja grupowania:
Personel pracujący
Jednostka
miary
ogółemUdzielający świadczeń ogółem
ogółemUmowa o pracę ogółem
ogółempełnozatrudnieni
ogółemUmowa cywilno-prawna ogółem
ogółemw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
w aptece szpitalnejUdzielający świadczeń ogółem
w aptece szpitalnejUmowa o pracę ogółem
w aptece szpitalnejpełnozatrudnieni
w aptece szpitalnejUmowa cywilno-prawna ogółem
w aptece szpitalnejw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat