Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Fizjoterapeuci
Pozycja grupowania:
Personel pracujący wykształcenie
Pozycja grupowania:
Personel pracujący
Jednostka
miary
wykształcenie wyższeUdzielający świadczeń ogółem
wykształcenie wyższeUmowa o pracę ogółem
wykształcenie wyższepełnozatrudnieni
wykształcenie wyższeUmowa cywilno-prawna ogółem
wykształcenie wyższew wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
magisterskie lub kierunek równoważnyUdzielający świadczeń ogółem
magisterskie lub kierunek równoważnyUmowa o pracę ogółem
magisterskie lub kierunek równoważnypełnozatrudnieni
magisterskie lub kierunek równoważnyUmowa cywilno-prawna ogółem
magisterskie lub kierunek równoważnyw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat