Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność oddziału ratunkowego
Pozycja grupowania:
działalność oddziału ratunkowego
Jednostka
miary
Liczba odmów
z powodu braku miejsc
przewiezieni do innego szpitala
zakwalifikowani do planowego przyjęcia
porady ambulatoryjne
porady ambulatoryjne udzielone w ramach pomocy nocnej i świątecznej zrealizowane w strukturze szpitala