Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zabiegi operacyjne wykonane w szpitalu
Pozycja grupowania:
Liczba zabiegów operacyjnych
Jednostka
miary
Liczba zabiegów
w znieczuleniu ogólnym
przy zastosowaniu blokady centralnej
przy zastosowaniu blokady regionalnej