Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dializy wykonane w szpitalu
Pozycja grupowania:
Liczba dializ
Jednostka
miary
Liczba wykonanych dializ
u dzieci