Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność Odziału Ginekologiczno-położniczego. Przerwania ciąży
Pozycja grupowania:
Działalność oddziału ginekologiczno-położniczego. Przerwania ciąży
Pozycja grupowania:
Liczba przerwań ciąży/wiek
Jednostka
miary
Dokonano przerwań ciąży ogółemRazem
Dokonano przerwań ciąży ogółemw wieku poniżej 18 lat
Dokonano przerwań ciąży ogółemw wieku 18-20 lat
Dokonano przerwań ciąży ogółemw wieku 21-24 lat
Dokonano przerwań ciąży ogółemw wieku 25-29 lat
Dokonano przerwań ciąży ogółemw wieku 30-34 lat
Dokonano przerwań ciąży ogółemw wieku 35 lat i więcej
z powodu zagrożenia życia matkiRazem
z powodu zagrożenia życia matkiw wieku poniżej 18 lat
z powodu zagrożenia życia matkiw wieku 18-20 lat
z powodu zagrożenia życia matkiw wieku 21-24 lat
z powodu zagrożenia życia matkiw wieku 25-29 lat
z powodu zagrożenia życia matkiw wieku 30-34 lat
z powodu zagrożenia życia matkiw wieku 35 lat i więcej
z powodu czynu zabronionegoRazem
z powodu czynu zabronionegow wieku poniżej 18 lat
z powodu czynu zabronionegow wieku 18-20 lat
z powodu czynu zabronionegow wieku 21-24 lat
z powodu czynu zabronionegow wieku 25-29 lat
z powodu czynu zabronionegow wieku 30-34 lat
z powodu czynu zabronionegow wieku 35 lat i więcej
w wyniku badań prenatalnychRazem
w wyniku badań prenatalnychw wieku poniżej 18 lat
w wyniku badań prenatalnychw wieku 18-20 lat
w wyniku badań prenatalnychw wieku 21-24 lat
w wyniku badań prenatalnychw wieku 25-29 lat
w wyniku badań prenatalnychw wieku 30-34 lat
w wyniku badań prenatalnychw wieku 35 lat i więcej
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 21 bez współistniejących wad somatycznychRazem
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 21 bez współistniejących wad somatycznychw wieku poniżej 18 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 21 bez współistniejących wad somatycznychw wieku 18-20 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 21 bez współistniejących wad somatycznychw wieku 21-24 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 21 bez współistniejących wad somatycznychw wieku 25-29 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 21 bez współistniejących wad somatycznychw wieku 30-34 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 21 bez współistniejących wad somatycznychw wieku 35 lat i więcej
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 21 ze współistniejącymi wadami somatycznymiRazem
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 21 ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku poniżej 18 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 21 ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 18-20 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 21 ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 21-24 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 21 ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 25-29 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 21 ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 30-34 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 21 ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 35 lat i więcej
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 13 lub trisomia 18 bez współistniejących wad somatycznychRazem
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 13 lub trisomia 18 bez współistniejących wad somatycznychw wieku poniżej 18 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 13 lub trisomia 18 bez współistniejących wad somatycznychw wieku 18-20 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 13 lub trisomia 18 bez współistniejących wad somatycznychw wieku 21-24 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 13 lub trisomia 18 bez współistniejących wad somatycznychw wieku 25-29 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 13 lub trisomia 18 bez współistniejących wad somatycznychw wieku 30-34 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 13 lub trisomia 18 bez współistniejących wad somatycznychw wieku 35 lat i więcej
W związku z wystąpieniem wady genetycznej Trisomia 13 lub trisomia 18 ze współistniejącymi wadami somatycznymiRazem
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia