Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Porody w szpitalach ogólnych
Pozycja grupowania:
Przyjęto porodów
Jednostka
miary
Przyjęto porodów ogółem
z tego fizjologicznych
z tego cięć cesarskich
z tego innych (np..kleszczowe, próżnociąg)