Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Placówki Całodobowej Opieki
Pozycja grupowania:
Typy placówek
Pozycja grupowania:
Placówki, miejsca, mieszkańcy
Jednostka
miary
liczba placówek ogółemliczba placówek
liczba placówek ogółemliczba miejsc
liczba placówek ogółemliczba mieszkańców
dla osób w podeszłym wiekuliczba placówek
dla osób w podeszłym wiekuliczba miejsc
dla osób w podeszłym wiekuliczba mieszkańców
dla osób przewlekle chorychliczba placówek
dla osób przewlekle chorychliczba miejsc
dla osób przewlekle chorychliczba mieszkańców
dla osób niepełnosprawnychliczba placówek
dla osób niepełnosprawnychliczba miejsc
dla osób niepełnosprawnychliczba mieszkańców
liczba placówek ogółem dla osób innych niż w podeszłym wieku, przewlekle chorych lub niepełnosprawnychliczba placówek
liczba placówek ogółem dla osób innych niż w podeszłym wieku, przewlekle chorych lub niepełnosprawnychliczba miejsc
liczba placówek ogółem dla osób innych niż w podeszłym wieku, przewlekle chorych lub niepełnosprawnychliczba mieszkańców