Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący
Pozycja grupowania:
wykształcenie
Jednostka
miary
wyższe
policealne i średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego