Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni uczestniczący w formach aktywizacji


Brak rozwinięcia wymiarów