Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tytuł prawny do dysponowania statkiem morskiej i przybrzeżnej floty transportowej


Brak rozwinięcia wymiarów