Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Moc silników taboru żeglugi śródlądowej
Pozycja grupowania:
Forma użytkowania taboru (tabor własny)
Pozycja grupowania:
Barki z własnym napędem
Jednostka
miary
Tabor własnyBarki z własnym napędem