Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tytuły wydawane w formie elektronicznej dostępne przez Internet
Pozycja grupowania:
Rodzaje wydawnictw
Jednostka
miary
Serie wydawnicze
Inne wydawnictwa
Periodyki
Materiały promocyjne