Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miejsca pasażerskie na statkach morskiej i przybrzeżnej floty transportowej


Brak rozwinięcia wymiarów