Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż ciepła z paliw odnawialnych
Pozycja grupowania:
Instalacje spalania paliw-rodzaje (G02o)
Jednostka
miary
Elektrociepłownie-instalacje wielopaliwowe
Ciepłownie - instalacje wielopaliwowe