Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja (uzysk) ciepła użytkowego z paliw odnawialnych
Pozycja grupowania:
Instalacje spalania paliw-rodzaje (G02o)
Jednostka
miary
Elektrociepłownie-instalacje wielopaliwowe
Ciepłownie - instalacje wielopaliwowe