Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tytuły filmów
Pozycja grupowania:
Fabularne
Jednostka
miary
Film fabularny