Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba zainstalowanych kotłów
Pozycja grupowania:
Instalacje wielopaliwowe-ciepłownie
Jednostka
miary
Ciepłownie - instalacje wielopaliwowe