Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nabrzeża o dopuszczalnej głębokości powyżej 10,9 m


Brak rozwinięcia wymiarów