Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
Pozycja grupowania:
Sposób pozyskiwania środków publicznych
Jednostka
miary
Ulga podatkowa
Działalność statutowa finansowana ze środków MNiSW
Środki krajowe w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Konkursy, granty i pozostałe formy dotacji