Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Udział nakładów wewnętrznych
Pozycja grupowania:
Cele społeczno-ekonomiczne
Jednostka
miary
Eksploracja i eksploatacja Ziemi
Środowisko
Eksploracja i eksploatacja przestrzeni kosmicznej
Transport, telekomunikacja i inne infrastruktury
Energia
Produkcja i technologia przemysłowa
Zdrowie
Rolnictwo
Edukacja
Kultura, rekreacja, religia i środki masowego przekazu
Systemy, struktury i procesy polityczne i społeczne
Ogólny postęp wiedzy
Obronność