Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Udział nakładów wewnętrznych
Pozycja grupowania:
Dziedziny B+R
Jednostka
miary
Nauki przyrodnicze
matematyka
Nauki o komputerach i informatyka
Nauki fizyczne
Nauki chemiczne
Nauki o Ziemi i powiązane z nimi nauki o środowisku
Nauki biologiczne
inne nauki przyrodnicze
Nauki inżynieryjne i techniczne
Inżynieria lądowa
Nauki humanistyczne i sztuka
Historia i archeologia
Języki i literatura
Filozofia, etyka i religia
Sztuka
Inne nauki humanistyczne
Nauki społeczne
Psychologia i nauki o poznaniu
Nauki ekonomiczne
pedagogika
socjologia
Nauki prawne
Nauki polityczne
Nauki o mediach i komunikacji społecznej
Geografia społeczna i gospodarcza
inne nauki społeczne
Nauki rolnicze i weterynaryjne
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
Nauki o zwierzętach i mleczarstwie
Nauki weterynaryjne
Biotechnologia rolnicza
Inne nauki rolnicze
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Medycyna ogólna
medycyna kliniczna
nauki o zdrowiu
Biotechnologia medyczna
inne nauki medyczne
Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna
inżynieria mechaniczna
inżynieria chemiczna
inżynieria materiałowa
inżynieria medyczna
Inżynieria środowiska
biotechnologia środowiskowa
biotechnologia przemysłowa
nanotechnologia
Inne nauki inżynieryjne i techniczne