Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tranzyt morsko-lądowy (przywóz)
Pozycja grupowania:
Ładunki w obrocie tranzytowym
Jednostka
miary
Ogółem
Ładunki masowe ciekłe
Gaz ciekły
Ropa naftowa
Produkty ropy naftowej
Inne ciekłe ładunki masowe
Ładunki masowe suche
Rudy i złom
Węgiel i koks
Produkty rolnicze
Zboże
Inne suche ładunki masowe
Kontenery duże
Ładunki toczne samobieżne
Ładunki toczne niesamobieżne
Pozostałe ładunki drobnicowe (w tym małe kontenery <20’)
Produkty leśnie
Drewno
Wyroby z żelaza i stali
Pozostałe ładunki drobnicowe