Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zużycie paliwa na wsad
Pozycja grupowania:
Rodzaje instalacji spalania paliw-G02o
Jednostka
miary
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe