Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obrót ładunków tranzytowych w tranzycie morsko-lądowym (przywóz)
Pozycja grupowania:
Ładunki w tranzycie wg krajów
Jednostka
miary
Ogółem
Ładunki masowe ciekłe
Ropa naftowa i produkty z ropy naftowej
Ładunki masowe suche
Węgiel i koks
Zboże
Kontenery duże
Toczne (samobieżne i niesamobieżne)
Pozostałe ładunki drobnicowe (w tym małe kontenery <20’)