Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bandera statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę


Brak rozwinięcia wymiarów