Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Okres eksploatacji przez sprawozdawcę statku, stanowiącego własność zagranicznego (obcego) podmiotu


Brak rozwinięcia wymiarów