Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Krwiodawcy
Pozycja grupowania:
Dawcy w wieku
Jednostka
miary
Mniej niż 18 lat
Od 18 do 24 lat
Od 25 do 44 lat
Od 45 do 64 lat
65 lat i więcej