Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lokalizacja obiektu (instalacji) (składowe: Miejscowość, Gmina, Powiat, )


Brak rozwinięcia wymiarów